Wsparcie użytkowników

 

Nasze wsparcie techniczne za swój nadrzędny cel stawia sobie zagwarantowanie ciągłości pracy systemów i użytkowników przy minimalnym czasie reakcji na zgłoszenie.

Dzięki specjalistycznemu przygotowaniu, stale rozwijanym kwalifikacjom i doświadczeniu oferowane Wsparcie Techniczne jest w stanie dostarczyć profesjonalną pomoc, rozwiązując efektywnie nawet najbardziej złożone problemy sprzętu komputerowego, oprogramowania i infrastruktury. 

  

 Dedykowana pomoc umożliwia użytkownikom system skoncentrowanie zaangażowania na stawianych przed nimi zadaniach stanowiskowych, bez konieczności samodzielnego, długotrwałego szukania rozwiązań w dziedzinie IT i zagłębiania się w problematykę działania systemów informatycznych i aplikacji, dzięki czemu praca odbywa się efektywnie.

Wykwalifikowana kadra informatyczna posiadająca stały kontakt z użytkownikami angażuje swój potencjał analityczny do dostarczenia użytkownikom najlepszych metod i narzędzi, co niewątpliwie stanowi wartość dodaną usługi.

 

W obecnej ofercie znajduje się wsparcie techniczne świadczone min. w poniższych obszarach:


 systemy klienckie Microsoft

 systemy klienckie Linux

 systemy klienckie Mac Os X

 systemy klienckie Android

 oprogramowanie klienckiego Microsoft Office

 oprogramowanie klienckiego OpenOffice, LibreOffice

 oprogramowanie ERP Symfonia

 oprogramowanie ERP Comarch

 oprogramowanie Asseco

 oprogramowanie obszaru realizowanych wdrożeń

 

Realizując wsparcie sięgamy po nowoczesne narzędzia i optymalne metody dzięki czemu użytkownicy otrzymują support elastyczny i dostosowany do specyfiki pracy. 

 

Wsparcie oferowane jest z wykorzystaniem kilku dogodnych kanałów dostępu. Należy do nich: 

  • wsparcie telefoniczne;
  • wparcie e-mailowe;
  • wparcie poprzez zdalny dostęp;
  • wparcie on-site;

 

Na Wsparcie użytkownika składają się wszystkie czynności i procesy ujęte w zbiorze dobrych praktyk ITIL Service Support.  Ich nadrzędnym zadaniem jest zapewnić użytkownikom systemów bezawaryjną i wydajną pracę. Do zadań zalicza się:

- konfigurowanie systemów - czynności związane z dostosowaniem oprogramowania do oczekiwań i potrzeb użytkownika;

- zarządzanie konfiguracją - inwentaryzacja konfiguracji, dostarczanie dokumentacji niezbędnej do dostarczenia konfiguracji, weryfikowanie i audyt konfiguracji, rejestrowanie zmian;

- obsługa zgłoszeń użytkownika - Service Desk to jeden punkt kontaktu (SPOC) pomiędzy użytkownikiem usług i oprogramowania IT a nami - dostawcą rozwiązań. Jego podstawowym zadaniem jest obsługa incydentów i zapytań użytkowników. Odgrywa decydującą rolę w efektywnym zarządzaniu usługami IT. 

- zarządzanie incydentami - ma za zadanie przywrócić działanie usługi, najszybciej jak to możliwe, stosując znane rozwiązania i metody postępowania. Dla efektywnego funkcjonowania procesu, baza wiedzy (lub inna forma uwspólniania wiedzy) jest kluczowa.

- zarządzanie problemami - eliminować przyczynę powstawania incydentów, zarówno reaktywnie jak i proaktywnie. Proces ma za zadanie identyfikować powtarzające się incydenty, eliminować ich przyczyny. Aby to osiągnąć należy zdefiniować mechanizmy monitorowania procesu zarządzania incydentami (raportowanie, powiadomienia). Dobrze działający proces zarządzania incydentami powinien zmniejszyć ilość napływających incydentów.

- zarządzanie zmianą - odpowiadanie na wszelkie zmiany biznesowe względem potrzeb firmy, przy jednoczesnym maksymalizowaniu wartości oraz redukcji incydentów, awarii i wymuszonych przeróbek;

- zarządzanie wersją - pod pojęciem wersji kryje się zbiór zatwierdzonych zmian w systemie IT. Zarządzanie wersją jest nierozerwalnie związana z procesami zarządzania konfiguracją oraz zarządzania zmianą. Procesy te korzystają z tych samych baz danych zawierających informacje o elementach konfiguracji. Zarządzanie Wersją to kompleksowe spojrzenie na zmianę usługi IT oraz zapewnienie, że wszystkie aspekty wersji, zarówno techniczne (sprzęt), jak i nietechniczne (oprogramowanie) zostały łącznie rozpatrzone. Proces Zarządzania Wersją ma zastosowanie dla: dużych i krytycznych wymian sprzętu (Roll-out), wprowadzania nowych wersji oprogramowania itp.

 

O nas

  • Powstała w 2014 roku firma Init4 skupia w sobie wieloletnie doświadczenia wyniesione z firm o różnej wielkości. Misją firmy jest dostarczanie efektywnych kosztowo, intuicyjnych oraz niezawodnych technologii i rozwiązań na zasadach partnerskiej współpracy.…

Newsletter

Dowiedz się o wszystkich nowościach, promocjach i ofertach specjalnych, które przygotowaliśmy dla Ciebie. Otrzymuj najświeższe informacje. Wystarczy, że podasz nam adres e-mail, a na bieżąco będziemy informować Cię o wszystkim, co ważne..