Utrzymanie systemów firmowych

 Istotnym aspektem funkcjonowania technologii IT jest prawidłowe utrzymanie środowiska. Nadrzędnym celem utrzymania jest zagwarantowanie ciągłości pracy środowisk, wydłużenie ich cyklu życia, zoptymalizowanie wydajności.

Zarazem utrzymanie stawia przed sobą realizowanie zadań zmierzających do osiągnięcia kilku innych istotnych dla przedsiębiorstw korzyści. Należą do nich korygowanie i usuwanie stwierdzonych problemów, adaptacja do zmian następujących w środowisku, udoskonalanie umożliwiające podnoszenie wydajności i łatwości obsługi technicznej, prewencja przeciwdziałająca przyszłym potencjalnym problemom, w tym problemom efektywności.

Nasza firma dostarcza kompleksowe usługi Outsourcingu procesów związanych z utrzymaniem systemów informatycznych. Swoje usługi oferujemy min. w poniższych obszarach.

 

Sprawny, konserwowany sprzęt komputerowy stanowi istotny element funkcjonowania klienckich systemów komputerowych.

Zapewniamy utrzymanie sprzętu na każdym etapie cyklu życia sprzętu - od podejmowania decyzji zakupowej do jego właściwej utylizacji. Profesjonalna opieka nad sprzętem komputerowym obejmuje kilka obszarów. Poniżej przykładowa lista wspieranych procesów biznesowych i świadczonych usług.

 

 

Dobór sprzętu

 

Przychodzimy z pomocą w przypadku modyfikacji potencjału komputerowego. Pragniemy wspierać firmy w doborze odpowiednio wyskalowanego obliczeniowo sprzętu, świadczyć wsparcie w procesie doboru optymalnej konfiguracji i modeli sprzętu, doborze producenckich usług dedykowanych znajdujących się w bogatej ofercie rynkowej, doradztwo w kontekście źródeł finansowania zakupu i wielu innych zagadnieniach związanych z tym tematem. Dbamy by dobrany sprzęt był zgodny z wymaganiami systemu, zapewniał potencjalnie możliwie długotrwałą i bezawaryjną pracę, a jego efektywność TCO była optymalna, dzięki czemu firma zyskuje efektywne i możliwie oszczędne środowisko pracy. Zakup sprzętu może być realizowany poprzez nasz sklep internetowy.  

 

Ewidencjonowanie i śledzenie przepływu sprzętu komputerowego i oprogramowania

 

Dotychczasowa praktyka umożliwiła wypracowanie efektywnego systemu zarządzania sprzętem i oprogramowaniem. Ewidencja obejmuje wszystkie standardowe procesy biznesowe, jak rejestrowanie zakupu, procesu przygotowania i przekazania sprzętu użytkownikowi, poprzez rejestrowanie zgłoszeń w cyklu eksploatacji, poprzez jego wycofanie z użycia i likwidację, jak też procesy dostosowane do nietypowej specyfiki przedsiębiorstwa. W każdym z przypadków dostarczamy klarowne procedury administrowania w formie opisowej i z wykorzystaniem diagramów UML. Zadanie administrowania sprzętem realizowane jest z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

 

Konserwacja, naprawa i upgrade sprzętu

Regularna praca polegająca na przeglądach technicznych, analizowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych ze sprzętem zapewnia komfortową i bezstresową pracę. Konserwacja sprzętu gwarantuje, że pojawiające się awarie unieruchamiające sprzęt zdarzać się będą możliwie najrzadziej. W przypadku awarii wymagana może być naprawa mogąca polegać na wymianie podzespołów lub wymianie sprzętu. Wprowadzanie do użytkowania nowych systemów oraz spadające koszty rozszerzenia mocy obliczeniowej sprzętu sprawia, że istotne miejsce w kontekście utrzymania systemów komputerowych zajmuje upgrade sprzętu. Każdym z wymienionych powyżej obszarów zadań powierzyć można naszej firmie, posiadając pewność, że prowadzone prace zrealizowane będą na najwyższym poziomie.

 

 

  

Wydobywamy potencjał drzemiący w Windows Server 2012 

Rozwiązanie serwerowe Microsoft stanowi obecny standard de facto we współczesnych przedsiębiorstwach. Systemy serwerowe Microsoft dostarczają bezpieczne, skalowalne środowisko o bardzo bogatych funkcjonalnościach, mogących wyczerpać potrzeby biznesowe firm o dowolnej wielkości i złożoności procesów funkcjonowania.

 

Aktualna wersja systemu - Windows Server 2012 R2 oferuje elastyczny model licencjonowania i cztery edycje, dostarczane w zależności od środowiska i potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Funkcjonalności dostarczane przez serwer umożliwiają wprowadzenie bezpiecznych mechanizmów uwierzytelniania dostępu do zasobów, w tym tzw. poświadczeń wieloskładnikowych (hasło + jednorazowy kod dostępu SMS), mechanizmy bezpiecznego dostępu do danych (wewnątrz organizacji i na zewnątrz), efektywne rozwiązania umożliwiające implementację nawet najbardziej złożonej polityki backup w firmie oraz wiele innych czyniących z Windows Server 2012 R2 najbardziej efektywne środowisko z istniejących.  

Elastyczne, wydajne, bezpieczne środowisko

Środowisko Windows Server stanowi nieocenione narzędzie na drodze do osiągania integralności, poufności i dostępności danych, a jego kompetentne wdrożenie i eksploatowanie jest gwarantem bezproblemowej i bezpiecznej pracy. Możliwość zintegrowania Windows Server z innymi rozwiązaniami Microsoft, jak serwerem poczty Exchange Server, platformą intranetową Sharepoint Server, rozwiązaniem VoIP - Lync Server otwiera nieograniczone możliwości komunikacji i wymiany informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 

Rola serweraDatacenter/StandardEssentialsFoundation
AD Certificate Services X automatycznie instalowane/konfigurowane (1) ograniczone (1)
AD Domain Services X automatycznie instalowane/konfigurowane (2) X(3)
AD Federation Services X X X
AD Lightweight Directory Services X X X
AD RMS Rights Management Services (4) X X X
Serwer aplikacji X X X
Serwer DHCP X X X
Serwer DNS X automatycznie instalowane/konfigurowane X
Serwer faksów X X X
Usługi plikowe X automatycznie instalowane/konfigurowane (5) ograniczone (5)
Hyper-V X - -
Zasady sieciowe i usługi dostępu X automatycznie instalowane/konfigurowane ograniczone
Usługi druku i dokumentów X X X
Remote Access X automatycznie instalowane/konfigurowane (6) ograniczone (6)
Remote Desktop Services (7) X - (8) ograniczone (9)
Usługi UDDI X X X
Web Server (IIS) X automatycznie instalowane/konfigurowane X
Usługi wdrażania systemu Windows X X X
Usługi aktualizacji systemu Windows Server (WSUS) X - -
  • (1) Limited to creating Certificate Authorities―there are no other Active Directory Certificate Services features (Network Device Enrollment Services, Online Responder Service). See ADCS role documentation on TechNet for more information.
  • (2) Must be root of ADDS forest and domain and have all FSMO roles.
  • (3) If ADDS role is installed, must be root of forest and domain and have all FSMO roles.
  • (4) Requires an incremental AD RMS CAL for access.
  • (5) The data de-duplication feature is not available.
  • (6) Limited to 50 RRAS connections, 10 IAS connections; DirectAccess and VPN are supported.
  • (7) Requires an incremental RDS CAL for access, with the exception of using the Remote Web Access feature of the Essentials edition.
  • (8) Only the RD Gateway role service is installed and configured, other RDS role services including RD Session Host are not supported.
  • (9) Limited to 50 Remote Desktop Services connections.
EdycjaIdealna dla..Porównanie funkcjiModel licencjonowaniaLimit dla wersji 64 bitCena
Foundation małych przedsiębiorstw z maksymalnie 15 użytkownikami, działająca na serwerach jednoprocesorowych Podstawowe funkcje serwera bez praw do wirtualizacji Serwer (maksymalnie 15 użytkowników) 32 GB RAM videOprogramowanie Microsoft w sklepie Thomas Krenn.
Essentials małych przedsiębiorstw z maksymalnie 25 użytkownikami, działająca na serwerach z nie więcej niż 2 procesorami Prosty interfejs użytkownika, domyślnie skonfigurowane połączenie z usługami opartymi o chmurę; bez praw do wirtualizacji Serwer (maksymalnie 25 użytkowników) 64 GB RAM
Standard środowisk niezwirtualizowanych lub słabo zwirtualizowanych Pełna funkcjonalność Windows Server z 2 wirtualnymi instancjami Procesor + CAL* 4 TB RAM
Datacenter wysoko zwirtualizowanych środowisk chmur prywatnych Pełna funkcjonalność Windows Server z nieograniczoną ilością wirtualnych instancji Procesor + CAL*

4 TB RAM

 

We współczesnych systemach informatycznych dla przedsiębiorstw sprawnie działająca sieć lokalna LAN posiada krytyczne znaczenie. Nieprzerwana, bezpieczna i wydajna komunikacja z usługami i danymi publikowanymi przez systemy serwerowe jest możliwa jedynie, gdy wszystkie elementy infrastruktury sieciowej działają prawidłowo.

Dokładamy wszelkich starań by sieć przedsiębiorstwa osiągała możliwie dużą efektywność, przy osiągalnie niskim czasie przestoju. W zakresie naszych kwalifikacji leży konserwacja działających, jak też rozbudowa i tworzenie od podstaw nowych sieci LAN.

 

Na utrzymanie systemów i usług składają się wszystkie procesy i czynności ujęte w bibliotece dobrych praktyk ITIL w kategorii Service Delivery:

- zarządzanie ciągłością usługi - jest rozumiane jako wsparcie procesu ciągłości biznesu (Business Continuity Process) w całej organizacji poprzez przywrócenie świadczenia usług IT w wymaganym i uzgodnionym czasie. Skutki przerwy w dostarczaniu usług IT mogą spowodować: straty finansowe, utratę danych, niezadowolenie Klientów, niekorzystny wpływ na wizerunek organizacji IT, wzrost kosztów spowodowany koniecznością przywrócenia normalnego funkcjonowania IT i odzyskania danych itp. 

- zarządzanie dostępnością - Proces Zarządzania Dostępnością zapewnia, że usługi są dostępne wtedy, kiedy Klient ich potrzebuje. Celem procesu jest optymalizowanie zdolności infrastruktury IT oraz organizacji wsparcia do dostarczania efektywnego kosztowo i stałego poziomu dostępności usług.

- zarządzanie pojemnością - Zarządzanie Pojemnością zapewnia, że zasoby tworzące infrastrukturę IT odpowiadają rosnącym wymaganiom biznesowym w sposób maksymalnie efektywny kosztowo i czasowo. Celem procesu jest zrozumienie wymagań biznesowych tak, aby dostarczać usługi IT realizując zobowiązania zapisane w umowach SLA i mając na uwadze oczekiwaną ich wydajność. 

- zarządzanie ciągłością usług - Zarządzanie ciągłością Usług IT jest rozumiane jako wsparcie procesu ciągłości biznesu (Business Continuity Process) w całej organizacji poprzez przywrócenie świadczenia usług IT w wymaganym i uzgodnionym czasie. Skutki przerwy w dostarczaniu usług IT mogą spowodować: straty finansowe, utratę danych, niezadowolenie Klientów, niekorzystny wpływ na wizerunek organizacji IT, wzrost kosztów spowodowany koniecznością przywrócenia normalnego funkcjonowania IT i odzyskania danych itp. 

- zarządzanie finansowe dla Usług IT  - IT Financial Management jest procesem, który dostarcza narzędzi do efektywnego zarządzania zasobami IT oraz zasobami finansowymi wykorzystanymi dla dostarczania usług IT. Zadaniem procesu jest budowa efektywnego zarządzania finansowego. W skład tego procesu wchodzą następujące aktywności.

O nas

  • Powstała w 2014 roku firma Init4 skupia w sobie wieloletnie doświadczenia wyniesione z firm o różnej wielkości. Misją firmy jest dostarczanie efektywnych kosztowo, intuicyjnych oraz niezawodnych technologii i rozwiązań na zasadach partnerskiej współpracy.…

Newsletter

Dowiedz się o wszystkich nowościach, promocjach i ofertach specjalnych, które przygotowaliśmy dla Ciebie. Otrzymuj najświeższe informacje. Wystarczy, że podasz nam adres e-mail, a na bieżąco będziemy informować Cię o wszystkim, co ważne..